wydarzenia
Papież bez kremówek... Krucjata Młodych organizatorem debaty papieskiej
2011-04-21
Zapis audio debaty: kliknij tutaj

„Papież bez kremówek: nieznane oblicza Jana Pawła II” – debata pod takim hasłem odbyła się w budynku Auditorium Maximum na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego, w środę 19 kwietnia 2011 r. W dyskusji, której organizatorami byli: warszawska Krucjata Młodych, ASK Soli Deo oraz Studenckie Koło Myśli Politycznej UW, udział wzięli: ks. prof. Waldemar Chrostowski (specjalista w dziedzinie dialogu międzyreligijnego), dr Tomasz Terlikowski (redaktor naczelny portalu Fronda.pl) oraz p. Mariusz Dzierżawski (Fundacja PRO). Debatę poprowadził dr Paweł Skibiński (Instytut Historyczny UW).


Celem dyskusji było ukazanie innego oblicza Jana Pawła II, odmiennego niż to, które jest obecnie przedstawiane w mediach.

Na początku spotkania ks. prof. Chrostowski zreferował zgromadzonej publiczności zapomniane wątki z życia kard. Karola Wojtyły i z początku pontyfikatu Jana Pawła II. Następnie dyskusja toczyła się wokół pomijanych w mediach, często niepoprawnych politycznie poglądów i postaw Papieża-Polaka. Przytoczono m.in. naukę płynącą z encykliki Evangelium vitae, gdzie jako Głowa Kościoła Karol Wojtyła poruszał niewygodne tematy, takie jak np. mordowanie nienarodzonych dzieci.

W czasie pielgrzymek do Polski Jan Paweł II bardzo mocno podkreślał rolę męskości i kobiecości we współczenym świecie w opozycji do fałszywego równouprawnienia. Kiedy w 1991 r. Ojciec Święty apelował do swoich rodaków o budowanie demokracji na wartościach chrześcijańskich, media nazwały Go „oszołomem” i „krzywdzicielem Polski”. Zaproszeni goście zauważyli, że z czasem media zrezygnowały z retoryki konfrontacji wobec Jana Pawła II i jego nauczania, a po prostu zaczęły manipulować jego wypowiedziami.

W dalszej części debaty prelegenci odpowiadali na pytania publiczności. Dotyczyły one takich kwestii jak szansa na odnowę chrześcijaństwa w Polsce czy granice dialogu międzyreligijnego. Poruszono również sprawę ostatnich zmian prawa na Węgrzech, które przywróciły chrześcijaństwu należną mu rolę w historii tego kraju.

Dyskutanci wezwali publiczność, głównie studentów, do aktywości, do odważnej ewangelizacji, nawet jeśliby się to miało wiązać z dyskomfortem i prześladowaniami. Na koniec debaty wszyscy zgromadzeni pod przewodnictwem ks. prof. Chrostowskiego odmówili modlitwę Pod Twoją obronę”.

Po spotkaniu przedstawiciele Krucjaty Młodych wręczyli zebranym w Auli Mickiewicza ponad 100 breloków akcji
„Nie wstydzę się Jezusa” (mt1033.pl).

Maciej Maleszyk
Krucjata Młodych w Warszawie

 
 
 
dołącz
 
 
Krzyż w przestrzeni publicznej
Dlaczego? Inni mówią, że religia i jej symbole to sprawa prywatna każdego z nas…
- Religia nie jest tylko sprawą prywatną, ale i publiczną. Gdyby nie była, to Chrystus nie ustanowiłby instytucji do jej głoszenia - Kościoła.
 
Akcja
Chcemy obudzić sumienia Polaków. Młodych
i dojrzałych. Stań do walki z samym sobą!
Ze wstydem i obojętnością. Opowiedz się za Jezusem i nakłoń innych do wyznania wiary.
     Daj świadectwo:
zamów brelok 
i noś go w widocznym miejscu.
      Wymagasz od siebie więcej?
Spełniaj duchowe uczynki miłosierdzia!
 
 
 
Copyright © Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej               WWW.PIOTRSKARGA.PL