akcja
Obecność krzyża w przestrzeni publicznej nie podważa konstytucyjnej zasady świeckości państwa
Dlaczego? Inni mówią, że przez zgodę na krzyże np. w urzędach Państwo Polskie wspiera tylko jedną religię i światopogląd…
Świeckość państwa oznacza, że władza w nim jest sprawowana przez świeckich, a nie przez duchownych. Nie może to jednak oznaczać, że państwo jest oparte na zasadach, które są obojętne moralnie i religijnie, poza kategoriami dobra i zła czy prawdy i fałszu. Jest to fałszywy slogan, gdyż niezależnie od kręgu kulturowego i cywilizacyjnego wszystkie prawa, regulaminy, zwyczaje, nakazy i zakazy opierają się na jednej fundamentalnej zasadzie: „czyń dobro i unikaj czynienia zła”. W różnych systemach politycznych i kręgach kulturowych te kategorie są odmiennie pojmowane. Jednak w cywilizacji zachodniej wyrosłej z chrześcijaństwa to, co dobre i złe jest określone przez Dekalog i zasady Ewangelii, na których został zbudowany system społeczny i prawny naszego kręgu kulturowego. Stąd krzyż jako symbol chrześcijaństwa powinien mieć swoje należne miejsce w placówkach publicznych.

Przemysław Babiarz
- dziennikarz i komentator sportowy.
Pamiętajmy: nawzajem dla siebie jesteśmy świadkami, nawzajem siebie umacniamy! Kochani, zachęcam was zatem do odwagi, do męstwa!
 
”Rewolucja i Kontrrewolucja na przestrzeni dziejów”

Pierwsze dwa tygodnie sierpnia 2011 r. przedstawiciele Krucjaty Młodych oraz Sekcji Rycerskiej Lepanto spędzili we francuskiej Lotaryngii, w domu formacyjnym TFP (Tradycja, Rodzina, Własność) w Creutzwaldzie. Młodzi Polacy poświęcili niemałą część wakacyjnego czasu, by wziąć udział w letnim kursie zatytułowanym "Rewolucja i Kontrrewolucja na przestrzeni dziejów", który nawiązywał do wspaniałej książki brazylijskiego myśliciela i działacza katolickiego, prof. Plinia Correi de Oliveira pt. "Rewolucja i Kontrrewolucja".

 
 
 
Copyright © Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej               WWW.PIOTRSKARGA.PL