wydarzenia akcja
Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Dubecznie ”Nie wstydzi się Jezusa”
2012-05-15
Przesyłamy kilka fot. Na katechezie zapoznaliśmy się z zasadami akcji, narysowaliśmy hasło i wykonujemy do dziś uczynki miłosierne.

W naszym gimnazjum rozdano 200 breloków.

Kordynator Szkolnej Akcji
Emil Witowski (katecheta)

Mt1033.pl
 
 
 
Nie trzeba umieszczać symboli innych religii w przestrzeni publicznej
Dlaczego? Inni mówią, że w imię tolerancji i poszanowania pozostałych religii powinniśmy zabiegać, aby i one miały takie samo prawo do prezentowania swojej symboliki religijnej...
 
Mateusz Ligocki
...gdzie Bóg jest na swoim miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu, na odpowiednim miejscu. Pamiętajcie o tym, szczególnie dzisiaj.
 
 
 
Copyright © Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej               WWW.PIOTRSKARGA.PL