wydarzenia
I Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Kontrrewolucyjnej
2010-11-08

Z inicjatywy Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi oraz Krucjaty – Młodzi w Życiu Publicznym, w sobotę 6 listopada odbył się w warszawskim Pałacu Prymasowskim I Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Kontrrewolucyjnej. Po raz pierwszy w Polsce tak liczne grono młodych kontrrewolucjonistów zebrało się, aby dyskutować na temat metod i sposobów działalności świeckich katolików w przestrzeni publicznej. Podczas zjazdu wykłady wygłosili: Sławomir Olejniczak, Arkadiusz Stelmach, Jose Antonio Ureta oraz Kenneth Murphy. Zaprezentowane zostały również osiągnięcia i dokonania poszczególnych oddziałów Krucjaty z Warszawy, Wrocławia i Krakowa.

Zjazd otworzył Prezes Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi Sławomir Olejniczak, który przedstawił koncepcje porządku, cywilizacji chrześcijańskiej oraz wizję Rewolucji jako procesu destrukcyjnego oraz Kontrewolucji – procesu zmierzającego do przywrócenia porządku.

Arkadiusz Stelmach w swoim wykładzie połączonym z multimedialną prezentacją zaprezentował kontrrewolucję w działaniu, czyli dokonania Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi w Polsce.

Po krótkiej przerwie uczestnicy zjazdu mieli okazję wysłuchać wykładu Jose Antonio Urety zatytułowanego: Działać będąc radykalnie przy Chrystusie – praca z opinią publiczną w działalności kontrrewolucyjnej. Wykład ten we wspaniały sposób ukazał słuchaczom, jak ważna jest aktywność katolików w sferze publicznej oraz twarda i radykalna obrona swoich przekonań, bez jakichkolwiek kompromisów ze światem rewolucyjnym. Najskuteczniejszą metodą działalności środowisk katolickich jest bycie „magnesem ideowym”, całkowicie przeciwnym ideom i tendencjom rewolucyjnym. Wbrew powszechnej opinii, najlepszą taktyką działania kontrrewolucyjnego nie jest przesuwanie się w stronę centrum, czyli poglądów stanowiących mieszankę lewej i prawej strony sceny politycznej, ale pozostawanie wiernym prawdziwie katolickim ideałom, co pozwala przesunąć całą ideową sferę publiczną w naszą stronę.

Przedstawiciele z Warszawy, Krakowa i Wrocławia zaprezentowali działalność oddziałów Krucjaty w tych miastach. Pomimo wielu różnic wynikających ze specyfiki poszczególnych miast, gościom Zjazdu ukazała się bardzo spójna i klarowna wizja tego, czym na co dzień zajmują się młodzi kontrrewolucjoniści zaangażowani w środowisko Krucjaty. Omawiano przeprowadzone akcje w przestrzeni publicznej (pikiety, demonstracje, protesty, akcje informacyjne), aktywność Krucjaty na uczelniach wyższych (wykłady, prelekcje, pokazy filmów), działalność edukacyjną i wydawniczą (m.in. pisma Krucjaty: Krzyżowiec i Kontrrewolucja) oraz formację wewnętrzną, na którą składają się regularne spotkania oraz wychowanie w duchu katolickiego tradycjonalizmu.

Ciekawymi doświadczeniami podzielił się ze słuchaczami Kenneth Murphy z amerykańskiego TFP Student Action. Ogromne wrażenie wywarły na wszystkich dokonania naszych przyjaciół z USA, którzy byli zaangażowani m.in. w zablokowanie legalizacji związków homoseksualnych w kilku stanach USA oraz organizację wielkich marszów dla życia, które gromadzą nawet 400 000 osób. Osiągnięcia te były tym bardziej zaskakujące, gdyż nie zostały przeprowadzone za pomocą ogromnych nakładów finansowych czy przy udziale wielkiej grupy bezpośrednio zaangażowanych w akcję osób. Idealnie potwierdziły się słowa z wykładu Jose Antonio Urety – najlepszą metodą działalności jest być radykalnie przy Chrystusie.

Zjazd został zwieńczony koncertem Jacka Kowalskiego i Klubu Świętego Ludwika pt. Pieśni Wypraw Krzyżowych oraz uroczystą kolacją.

Marcin Musiał (Krucjata – Warszawa)
 
 
 
 
dołącz
 
 
Akcja
Chcemy obudzić sumienia Polaków. Młodych
i dojrzałych. Stań do walki z samym sobą!
Ze wstydem i obojętnością. Opowiedz się za Jezusem i nakłoń innych do wyznania wiary.
     Daj świadectwo:
zamów brelok 
i noś go w widocznym miejscu.
      Wymagasz od siebie więcej?
Spełniaj duchowe uczynki miłosierdzia!
 
Krzysztof Ziemiec
- dziennikarz telewizyjny:
Nie wstydź się Jezusa. Noś taki brelok jako znak przywiązania i miłości, i spełniaj duchowe uczynki miłosierdzia każdego dnia – nie tylko słowem, ale i czynem.
 
 
 
Copyright © Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej               WWW.PIOTRSKARGA.PL