wydarzenia akcja
II Ogólnopolski Zjazd Krucjaty Młodych za nami
2011-11-07

W sobotę 5 listopada 2011 w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbył się II Ogólnopolski Zjazd Krucjaty Młodych. Liczne grono młodych kontrrewolucjonistów zebrało się, aby dyskutować na sposobami działalności świeckich katolików w przestrzeni publicznej. Głównym tematem Zjazdu była akcja „Nie wstydzę się Jezusa”.
zjazd krucjaty

 

Zjazd otworzył Prezes Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi Sławomir Olejniczak, który przedstawił genezę akcji brelokowej. Podczas debaty dotyczącej obecności krzyża we wrocławskim XIV L.O., która zakończyła się kompromitacją zwolenników usunięcia symbolu wiary chrześcijańskiej ze szkoły, dużą rolę odegrał, kolportowany pośród uczniów brelok z rybą i cytatem z Pisma św. Zainspirowało to SKCh oraz  Krucjatę Młodych do wykonania breloka  z hasłem „Nie wstydzę się Jezusa”, który obecnie noszą setki tysięcy młodych Polaków w kraju i za granicą.

Więcej na temat przebiegu kampanii zdradził jej koordynator, Grzegorz Pabijan, który opowiedział o swoich doświadczeniach z licznych spotkań z młodzieżą. Podjął także temat powstania Stowarzyszeń TFP na świecie i ich zasług w kształtowaniu światopoglądu wielu młodych ludzi. Mówił o nieocenionej roli i dorobku naukowym prof. Plinio Correa de Oliveira, którego dzieła po dzień dzisiejszy inspirują młodych katolików w Polsce i na świecie.

O znaczeniu Kampanii dla laicyzujących się polskich nastolatków mówił Paweł Momro, który wspomaga Krucjatę Młodych w internetowej promocji projektu MT1033. Podsumował dotychczasowe osiągnięcia akcji „Nie wstydzę się Jezusa”, przytaczając szereg liczb, a także zwrócił uwagę na duży potencjał, jaki ujawniła w społeczeństwie polskim kampania brelokowa. Obecne wyniki działalności Krucjaty Młodych są szansą na przywrócenie wartości chrześcijańskich na stałe do publicznej debaty oraz dają nadzieję na zmianę mentalności i stylu życia kolejnych wkraczających w dorosłość pokoleń, którym do tej pory oferuje się w głównym nurcie mediów skrajnie relatywistyczny i zlaicyzowany pomysł na życie.

Po jego wystąpieniu głos zabrał Michał Wikieł. Współtwórca strony www.mt1033, podzielił się ze słuchaczami doświadczeniami ze spotkań z celebrytami, zachęcającymi do aktywnej obrony wiary i przyznawania się do Jezusa. Opowiadał o roli, jaką w tworzeniu akcji Mt1033 odegrały znane osoby ze świata sportu, kultury, dziennikarstwa, polityki, teatru i kina. Przytaczał też świadectwa pojedynczych osób, które po zapoznaniu się z orędziem głoszonym przez Krucjatę Młodych postanowiły zmienić swoje życie i zwróciły się ku Bogu.

W trakcie Zjazdu swoim świadectwem podzielił się Mateusz Ligocki – najlepszy polski snowboardzista, dwukrotny olimpijczyk. Jego wiara - jak przyznał – wywodzi się z zasad wpojonych mu przez rodziców, dlatego bez wahania włączył się w akcję „Nie wstydzę się Jezusa”.

Podczas panelu prowadzonego przez Katarzynę Stępkowską głos zabierały osoby działające w Krucjacie i aktywnie zaangażowane w rozdawanie breloków i rozmowy z młodymi ludźmi w różnych miejscach Polski. Wielu z nich podkreślało entuzjastyczne przyjęcie, jakie dostrzegli wśród osób pierwszy raz słyszących o akcji.

Liczni uczestnicy Zjazdu wysłuchali  wykładu formacyjnego Emeterio Ferreza zatytułowanego „Młodość i konfrontacja z rzeczywistością". Koncert białoruskiego zespołu "Stary Olsa" wychwalającego  w swych utworach czasy Wielkiego Księstwa Litewskiego był miłym akcentem kończącym II Ogólnopolski Zjazd Krucjaty Młodych.

Paweł Momro, JF

 

 
Mumio: Jadwiga i Dariusz Basińscy
- członkowie grupy Mumio: Kiedy ktoś w trakcie rozmowy kpi sobie z Jezusa, atakuje mnie lub kogokolwiek, to rozmawiając z tą osobą, modlę się za nią, proszę Pana Boga, by jej nie sądził.
 
Chrześcijanie walczą o obecność krzyża w miejscach publicznych
Dlaczego? Niech lepiej zajmą się np. pomocą ubogim i niepełnosprawnym…
- Chrześcijaństwa nie można zredukować do działalności charytatywnej.
 
 
 
Copyright © Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej               WWW.PIOTRSKARGA.PL