wydarzenia
Kontynuacja kampanii w Bydgoszczy
2014-11-10
Wolontariusze Krucjaty Młodych po całodniowej wizycie w Toruniu, udali się do Bydgoszczy, gdzie kontynuowali swą kampanię związaną z rozdawaniem "Przewodnika Wyborcy", który pomaga katolikowi w wyborze odpowiednich kandydatów w zbliżających się wyborach.

Hasłem przewodnim kampanii jest łacińska sentencja: "Polonia semper fidelis", która ma przypomnieć Polakom jakimi wartościami powinni się kierować decydując się oddać głos na konkretnych kandydatów w zbliżających się wyborach samorządowych. Przy wsparciu broszury "Przewodnik Wyborcy", działacze Krucjaty Młodych zachęcali mieszkańców Torunia oraz Bydgoszczy do głosowania zgodnie z zasadami nauczania Kościoła katolickiego. W sposób szczególny zwracali na kwestie niezwykle istotne jak np. stosunek kandydata do aborcji, związków partnerskich osób tej samej płci czy adopcji dzieci przez pary homoseksualne. 

Jacek Zbierski z Krucjaty Młodych, mówił dla portalu PCh24.pl:
odpowiedzialność za państwo nie spoczywa jedynie na władzach cywilnych. Podporządkowanie prawowitej władzy i służba na rzecz dobra wspólnego wymaga od obywateli aktywnego uczestniczenia w procesie politycznym, wyrażanego także przy urnach wyborczych.

Uczestnicy kampanii rozdawali przewodniki w okolicach Placu Piastowskiego w Bydgoszczy, gdzie następnie wzięli udział we Mszy świętej sprawowanej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, którą sprawował ks. prałat Roman Kneblewski, proboszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa.

We wtorek, wolontariusze Krucjaty Młodych będą prowadzić swą akcję przy kościele św. Anny w Warszawie, a także wezmą udział w Marszu Niepodległości.

Paweł Ozdoba
 
 
dołącz
 
 
Krzyż jest niezmiernie ważny dla chrześcijan
Dlaczego? Inni mówią, że to tylko symbol, od którego ważniejsze jest wypełnianie Bożych przykazań.
- Używając krzyża, przyznajemy się do wiary w Chrystusa i do przynależności do Jego Kościoła.
 
Tomasz Zubilewicz
- polski prezenter telewizyjny: Ja miałem przyjemność spotkać się z Panem Bogiem. Utożsamiam to ze spotkaniem z Jezusem i od tego momentu moje życie nabrało nieco innego wymiaru.
 
 
 
Copyright © Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej               WWW.PIOTRSKARGA.PL