wydarzenia akcja
Krucjata Młodych na rekolekcjach w Przygodzicach
2013-03-18
W dniach 12-14 marca odbyły się rekolekcje dla młodzieży uczącej się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przygodzicach, niedaleko Ostrowa Wielkopolskiego. Wzięło w nich udział ponad 200 osób. Ostatni dzień rekolekcji należał do Krucjaty Młodych, znanej ze zdecydowanej obrony zasad chrześcijańskich w życiu publicznym i ogólnopolskiej akcji "Nie wstydzę się Jezusa". Właśnie hasło "Nie wstydzę się Jezusa" było tematem rekolekcyjnego spotkania, na które zaproszeni zostali przedstawiciele Krucjaty Młodych.

Marcin, przedstawiciel Krucjaty na początku przedstawił kim jest i czym zajmuje się to stowarzyszenie, czyli działalnością w przestrzeni publicznej w obronie zasad, na których opiera się chrześcijańska cywilizacja.

Jako wprowadzenie do tematu spotkania, został zaprezentowany krótki film "Piekło istnieje", stworzony przez wrocławski oddział Krucjaty. Celem filmu było uświadomienie młodym ludziom, iż wbrew temu, co promuje dzisiejszy świat mediów i pseudoautorytety, istnieje coś więcej niż ziemska, doczesna rzeczywistość. Przedstawiciel Krucjaty starał się unaocznić słuchaczom, iż celem diabła tu na ziemi jest okłamywanie i zwodzenie człowieka oraz przekonanie go do używania życia bez oglądania się na jakiekolwiek moralne hamulce i ograniczenia sumienia. Człowiek w ten sposób okłamany, utraciwszy wiarę w piekło, życie poświęca na gromadzenie dóbr materialnych, przyjemności oraz zdobywanie popularności i poklasku wśród ludzi. Taki człowiek z czasem oddala się od Boga, popada w grzech, a odwróciwszy się całkowicie od łaski Bożej, skazuje się dobrowolnie na wieczne potępienie.

Młodzież z Przygodzic usłyszała, iż jedyną drogą, która prowadzi do zbawienia jest otwartość na Krzyż, gotowość do codziennej walki i do ponoszenia ofiar dla Chrystusa. Sam Chrystus dał nam najlepszy przykład do naśladowania, przelewając niewinnie swoją krew, umierając w bólach, których ani przed Nim, ani po Nim nie doświadczył żaden śmiertelnik. To wszystko z miłości do człowieka i dla naszego zbawienia.

Na przestrzeni historii nie brakowało ludzi, którzy poszli za Chrystusem, wyrzekli się samych siebie i oddali za niego życie, stając się męczennikami. Marcin wskazał, iż nie brakuje takich przykładów i dziś, gdyż rokrocznie dziesiątki tysięcy chrześcijan ginie za wiarę, szczególnie w Afryce i Azji. Jednak nie prześladowania na innych, dalekich kontynentach, są najgroźniejsze. Jeszcze gorsze są te, do których dochodzi w Europie. Tutaj jeszcze nie dręczy się ludzi fizycznie i nie zabija, ale wrogowie chrześcijaństwa robią wszystko, by religię ludziom obrzydzić i sprawić, by jej wyznawanie było wstydliwe, a właśnie wstyd i obawa przed wyśmianiem są tym, czego współczesny człowiek boi się najbardziej, a powodowany tą obawą zapiera się Boga. Prześladowania fizyczne w odległych krajach rodzą męczenników, prześladowania psychiczne w Europie rodzą apostatów. Pierwsze rodzą świętych, drugie potępionych - stwierdził Marcin z Krucjaty.

Przedstawiciel Krucjaty opowiedział, że celem akcji rozdawania breloków z krzyżem "Nie wstydzę się Jezusa" była właśnie było dodanie młodym ludziom odwagi do odrzucenia poczucia wstydu i mężnej obrony Chrystusowego Krzyża i zasad chrześcijańskich. Do takiej postawy namawiał zgromadzoną licznie młodzież, pokazując jako przykład średniowiecznych krzyżowców, którzy dla obrony grobu Pańskiego w Jerozolimie poświęcali wszystko co mieli, nawet własne życie. Na zakończenie przedstawiciel Krucjaty Młodych zacytował wielkiego brazylijskiego obrońcę cywilizacji chrześcijańskiej prof. Plinio Correa de Oliveirę: "Dlaczego - skoro nasi przodkowie potrafili umierać dla odbicia grobu Chrystusa - my nie mielibyśmy, tak jak oni, walczyć i umierać, aby przywrócić coś, co jest nieskończenie cenniejsze niż najcenniejszy grób Zbawiciela, to znaczy jego panowanie nad duszami i społeczeństwami, które stworzył i zbawił, aby go kochały na wieki?".

Po wystąpieniu przedstawiciela Krucjaty Młodych, zgromadzonym na rekolekcjach zostały rozdane breloki akcji ,,Nie wstydzę się Jezusa" oraz wydawane przez Krucjatę Młodych pismo ,,Krzyżowiec".

Obecność Krucjaty Młodych w Przygodzicach nie byłaby możliwa, gdyby nie zaproszenie od organizatorów rekolekcji: księdza Marcina Tajsnera - proboszcza parafii w Przygodzicach oraz uczącej w szkole religii Pani Justynie Baraniak. Im to należą się podziękowania za przyjęcie i gościnność oraz za codzienną, wytrwałą i często niełatwą pracę z młodzieżą.

 
 
Akcja

Żyjemy w świecie, w którym Boga odstawia się na dalszy plan. Samozwańcze „autorytety”, wykorzystując potęgę mediów, stawiają się ponad Prawdą, wyszydzając Dobro, poniżając Miłość, atakując Kościół Katolicki.

Brakuje odwagi
Nawet św. Piotr zaparł się Jezusa. Zrobił to ze strachu. Ale chwilę potem zrozumiał swój błąd i gorzko zapłakał… Dzisiaj również młodzi ludzie boją się przyznać do tego, co głęboko skrywają w swoich sercach – wiary w Boga.
Dodajmy im odwagi!

 

 
Marcin Jakimowicz
- redaktor, pisarz, autor m.in. ”Radykalnych” i ”Dziennika pisanego mocą”: Zapytani o wiarę w Jezusa, szepczemy speszeni: to prywatna sprawa. To niezrozumiały polski kompleks...
 
 
 
Copyright © Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej               WWW.PIOTRSKARGA.PL