kontakt

Zachęcamy do udziału w kampaniach
S
towarzyszenia Ks. Piotra Skargi 


Masz szansę pomóc nam budzić sumienia Polaków, rozbudzając je w gronie swojej rodziny, bliskich, przyjaciół, środowisku pracy! Możesz to zrobić na różne sposoby:

  • włączając się w jedną z wielu kampanii modlitewnych i patriotycznych prowadzonych przez Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi;
  • informując bliskich o działalności Stowarzyszenia;
  • zostając Apostołem Fatimy i darczyńcą Stowarzyszenia;
  • spełniając duchowe uczynki miłosierdzia.

A może masz jakieś swoje propozycje, które mogą poszerzyć naszą działalność? 
Jesteśmy otwarci na sugestie – budzenie sumienia Polaków to nasza wspólna praca!
 
 
Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o postępach naszej akcji, brać w niej udział 
oraz w innych inicjatywach Stowarzyszenia, zapisz się na newsletter.
 
Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi
ul. Augustiańska 28
31-064 Kraków

 
 
Imię: *
 
Nazwisko: *
 
E-mail: *
 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną.
 
 
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 
Przepisz kod z obrazka
 
 
WYŚLIJ
 
Symbol krzyża kojarzy się jednoznacznie z wyprawami krzyżowymi
Dlaczego w imię Chrystusa Ukrzyżowanego mordowano ludzi innych wyznań?
- Nie można mówić o wyprawach krzyżowych, pomijając kontekst historyczny.
 
Sejmowy krzyż zyskał nowych sprzymierzeńców

Krucjata Młodych - grupa młodych katolików świeckich zorganizowała kampanię w obronie sejmowego krzyża. Akcja młodych jest reakcją na żądania Ruchu Palikota, które domaga się usunięcia krzyża znad drzwi sali obrad. To kolejna kampania, w obronie krzyża, w którą zaangażowała się Krucjata Młodych.
 
 
 
Copyright © Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej               WWW.PIOTRSKARGA.PL