wydarzenia akcja
Breloki na Paulińskich Dniach Młodych
2012-08-14
Od trzech lat, raz w roku w lipcu organizowane są Przez Zakon Paulinów przy jednym z paulińskich klasztorów, Paulińskie Dni Młodych. W tym roku w dniach od 9 do 15 lipca odbyły się we Włodawie.

Zapraszamy do lektury relacji z III Paulińskich Dni Młodych napisanej przez o. Andrzeja Grada.

Spotkanie młodych z roku na rok nabiera coraz większego rozmachu i skupia coraz większą rzesze młodych ludzi nie tylko z paulińskich parafii. Na PDM przyjeżdżają młodzi ludzie aby odnowić swoje relacje z Bogiem, na nowo rozkochać się w modlitwie, adoracji, w Słowie Bożym, ale także, aby nawiązać nowe przyjaźnie, znajomości a stare odnowić. Przyjeżdżają także aby po prostu odpocząć od codzienności, szkoły, nauki, domu, swoich środowisk. Zawsze niesamowity jest dzień zjazdu, pełen wzruszeń, radości oraz dzień w którym rozjeżdżamy się do swoich domów, ze łzami smutkiem, ale i z „pakietem” bożych darów i wielu łask jakich możemy doświadczyć podczas tego tygodniowego spotkania.

Podczas PDM co roku podejmowana jest inna tematyka, inny jest tez ojciec duchowny zjazdu, który prowadzi konferencje, głosi homilie podczas trzech pierwszych dni spotkania. W tym roku hasłem były słowa zaczerpnięte z Księgi Wyjścia: „Słuchaj Izraelu” i w sposób szczególny pochylaliśmy się nad Biblią. o. Euzebiusz Grądalski odkrywał na nowo piękno Bożego Słowa i ukazywał wielką rolę, jaką Biblia odgrywa w życiu każdego człowieka. Relacja do Boga ukrytego w Słowie porównywał do tych ludzkich relacji jakie tworzymy, szczególnie do relacji jakie mamy z przyjaciółmi. Podczas dni rekolekcyjnych był czas na własną medytację Słowa Bożego, a także na spotkanie się w ,małych grupach, aby dzielić się z drugim człowiekiem tym co do każdego z nas indywidulanie w medytacji mówił Bóg. Wieczorami był szczególny czas, czas adoracji, gdzie w Namiocie Spotkania usytuowanym na obrzeżach obozowiska, każdy mógł indywidualnie spotkać się z Jezusem Eucharystycznym podczas indywidualnej adoracji, która często trwała do późnych godzin nocnych.

Dni rekolekcyjne zakończyliśmy wspólnym nocnym czuwaniem, podczas którego w śpiewie i medytacji dziękowaliśmy Bogu za Jego Miłość i za to, że daje nam się cały, szczególnie w Eucharystii. Pięknym wydarzeniem podczas czuwania był czas, gdy każdy z uczestników mógł wziąć w swoje ręce patenę z chlebem i wypowiedzieć Bogu swoje intencje, prośby podziękowania. Wszystko to co każdy z nas miał w sercu. Ten chleb podczas Mszy Św. stał się Ciałem Chrystusa, które przyjmowaliśmy podczas Komunii. Kolejne dni spotkania to czas zabawy, rekreacji, spacerów, zwiedzania Włodawy. Odwiedziliśmy włodawską synagogę, w której obecnie znajduje się muzeum, poznaliśmy niezwykłą historię kościoła i klasztoru Paulinów, zobaczyliśmy miejscową cerkiew. Podczas nocnej wędrówki przeszliśmy trasą, którą podczas II Wojny Światowej pokonali włodawscy Żydzi, gdy zostali prowadzeniu do Sobiboru i tam straceni. Ten nocny długi spacer pomógł nam w przełamywaniu własnych słabości, lęków. Podczas tej wędrówki mogliśmy doświadczyć piękna i mocy wspólnoty oraz bycia razem. Spotkanie zakończyło się w niedzielę 15-go lipca uroczystą Mszą Św. której przewodniczył proboszcz i przeor o. Stanisław Jarosz. Podczas tej kończącej spotkanie Eucharystii zostali uroczyście ustanowieni nowi animatorzy poszczególnych grup. Została także przekazana grupie śląskiej flaga PDM, która będzie umieszczona w kościele św. Barbary w Częstochowie, bowiem ten pauliński kościół i klasztor będzie gospodarzem Paulińskich Dni Młodych w przyszłym roku.

Podczas spotkania mogliśmy uczestniczyć w koncercie „Maleo Reggae Rockers”, a następnego dnia gościliśmy Darka Malejonka, który dzielił się własnym doświadczeniem wspólnoty, Kościoła, wiary. Dla wielu uczestników spotkanie ze znaną osobą, liderem grupy muzycznej, było bardzo budującym przeżyciem.

Dziękuję także organizatorom akcji „Nie wstydzę się Jezusa”. Akcja z rozdawaniem breloków stała się wspaniałą okazją do przypomnienie kim jesteśmy i jakie zadanie ma każdy z nas. Mogliśmy się stać na nowo odważnymi i świadomymi chrześcijanami. Myślę, że dzięki rozważanemu Słowu Bożemu każdy z nas mógł na nowo rozpalić swoje serce do odważnego dawania świadectwa swojej wiary.
 
o. Andrzej Grad
 
 
 
 
Magda Anioł i Adam Szewczyk
- muzycy związani z polską sceną chrześcijańską: Zaprzeć się samego siebie, pokonać siebie, pokonać swoją próżność, swoje namiętności - to jest siła!
 
Obecność krzyża w przestrzeni publicznej nie podważa konstytucyjnej zasady świeckości państwa
Dlaczego? Inni mówią, że przez zgodę na krzyże np. w urzędach Państwo Polskie wspiera tylko jedną religię i światopogląd…
 
 
 
Copyright © Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej               WWW.PIOTRSKARGA.PL