wydarzenia
Powstał Europejski Instytut Nauk Społecznych
2012-04-27
Nowy ośrodek naukowo-dydaktyczny rozpoczął działalność we Francji, dzięki współpracy europejskich środowisk zaangażowanych w obronę kultury chrześcijańskiej.

- Wasza instytucja ma do odegrania niezwykle istotną rolę w zakresie uświadamiania Europie jej chrześcijańskich korzeni – powiedział zgromadzonym na inauguracji działalności placówki naukowej ksiądz kardynał Walter Brandmüller, profesor, wykładowca oraz przewodniczący międzynarodowej Komisji Historycznej Kościoła Współczesnego (w latach 1998-2006) i Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych. Uroczystość odbyła się 20 kwietnia.

Celem Europejskiego Instytutu Nauk Społecznych jest organizacja studiów, wykładów, seminariów i szkoleń adresowanych do młodzieży i dorosłych zaangażowanych w realizację wartości chrześcijańskich w życiu społecznym. Instytut powstał dzięki wsparciu Federacji Pro Europa Christiana.

Misją Instytutu jest udostępnianie i popularyzacja wiedzy o chrześcijańskim dziedzictwie Europy poprzez organizację studiów humanistycznych i społecznych, popularyzację wiedzy, organizację szkoleń i warsztatów.  Zajęcia odbywają się w ośrodku w Creutzwaldzie, miejscowości zlokalizowanej we francuskiej Alzacji.

Radę naukową i kadrę dydaktyczną Instytutu tworzą między innymi: Charles Zorgbibe, prawnik, profesor prawa publicznego, autor wielu publikacji z zakresu historii i prawa; ksiądz Marc Hausmann, doktor filozofii, wykładowca na Papieskim Uniwersytecie Urbanianum; Gerard Duckrey, adwokat, doktor nauk politycznych i dawny wykładowca na Sorbonie; Francisco Pignatta, doktor prawa międzynarodowego. W skład władz Europejskiego Instytutu Nauk Społecznych weszli również członkowie polskiego Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi.

PCh24.pl
 
 
 
 
Krzyż jest niezmiernie ważny dla chrześcijan
Dlaczego? Inni mówią, że to tylko symbol, od którego ważniejsze jest wypełnianie Bożych przykazań.
- Używając krzyża, przyznajemy się do wiary w Chrystusa i do przynależności do Jego Kościoła.
 
Przemysław Babiarz
- dziennikarz i komentator sportowy.
Pamiętajmy: nawzajem dla siebie jesteśmy świadkami, nawzajem siebie umacniamy! Kochani, zachęcam was zatem do odwagi, do męstwa!
 
 
 
Copyright © Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej               WWW.PIOTRSKARGA.PL