wydarzenia
Powstał Europejski Instytut Nauk Społecznych
2012-04-27
Nowy ośrodek naukowo-dydaktyczny rozpoczął działalność we Francji, dzięki współpracy europejskich środowisk zaangażowanych w obronę kultury chrześcijańskiej.

- Wasza instytucja ma do odegrania niezwykle istotną rolę w zakresie uświadamiania Europie jej chrześcijańskich korzeni – powiedział zgromadzonym na inauguracji działalności placówki naukowej ksiądz kardynał Walter Brandmüller, profesor, wykładowca oraz przewodniczący międzynarodowej Komisji Historycznej Kościoła Współczesnego (w latach 1998-2006) i Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych. Uroczystość odbyła się 20 kwietnia.

Celem Europejskiego Instytutu Nauk Społecznych jest organizacja studiów, wykładów, seminariów i szkoleń adresowanych do młodzieży i dorosłych zaangażowanych w realizację wartości chrześcijańskich w życiu społecznym. Instytut powstał dzięki wsparciu Federacji Pro Europa Christiana.

Misją Instytutu jest udostępnianie i popularyzacja wiedzy o chrześcijańskim dziedzictwie Europy poprzez organizację studiów humanistycznych i społecznych, popularyzację wiedzy, organizację szkoleń i warsztatów.  Zajęcia odbywają się w ośrodku w Creutzwaldzie, miejscowości zlokalizowanej we francuskiej Alzacji.

Radę naukową i kadrę dydaktyczną Instytutu tworzą między innymi: Charles Zorgbibe, prawnik, profesor prawa publicznego, autor wielu publikacji z zakresu historii i prawa; ksiądz Marc Hausmann, doktor filozofii, wykładowca na Papieskim Uniwersytecie Urbanianum; Gerard Duckrey, adwokat, doktor nauk politycznych i dawny wykładowca na Sorbonie; Francisco Pignatta, doktor prawa międzynarodowego. W skład władz Europejskiego Instytutu Nauk Społecznych weszli również członkowie polskiego Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi.

PCh24.pl
 
 
 
 
Akcja

Żyjemy w świecie, w którym Boga odstawia się na dalszy plan. Samozwańcze „autorytety”, wykorzystując potęgę mediów, stawiają się ponad Prawdą, wyszydzając Dobro, poniżając Miłość, atakując Kościół Katolicki.

Brakuje odwagi
Nawet św. Piotr zaparł się Jezusa. Zrobił to ze strachu. Ale chwilę potem zrozumiał swój błąd i gorzko zapłakał… Dzisiaj również młodzi ludzie boją się przyznać do tego, co głęboko skrywają w swoich sercach – wiary w Boga.
Dodajmy im odwagi!

 

 
Mumio: Jadwiga i Dariusz Basińscy
- członkowie grupy Mumio: Kiedy ktoś w trakcie rozmowy kpi sobie z Jezusa, atakuje mnie lub kogokolwiek, to rozmawiając z tą osobą, modlę się za nią, proszę Pana Boga, by jej nie sądził.
 
 
 
Copyright © Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej               WWW.PIOTRSKARGA.PL