wydarzenia
Radom: nie będzie promocji homoseksualizmu w Resursie Obywatelskiej
2011-04-14


Protest radomskiego radnego Sławomira Adamca (PiS) okazał się skuteczny. Jak informują media, projekt „Żywa Biblioteka”, nie odbędzie się w Resursie Obywatelskiej, tylko w prywatnej kawiarni artystycznej. W związku z udziałem w tym projekcie jawnego homoseksualisty, radny Adamiec sprzeciwił się promocji homoseksualizmu w miejskiej placówce kulturalnej. – „Żywa Biblioteka” to po prostu kolejny pretekst do propagowania dewiacji – stwierdził Radny.

„Żywa Biblioteka” miała się odbyć w piątek w ramach III Spotkań z Kulturą Żydowską „Ślad" – informuje serwis internetowy dziennika „Rzeczpospolita”. Ewa Niedziałek, jedna z organizatorek projektu „Żywa Biblioteka” w Radomiu przyznała, że w środę szefowa Resursy Obywatelskiej Renata Metzger poprosiła organizatorów o wycofanie z niego osoby homoseksualnej. Według Niedziałek, wykluczenie jednej osoby z projektu byłoby sprzeczne z jego ideą, dlatego organizatorzy szukają innego miejsca dla "Żywej Biblioteki".

Udział homoseksualisty w "Żywej Bibliotece" w Radomiu wzbudził sprzeciw Sławomira Adamca. Radny Prawa i Sprawiedliwości uznał, że projekt ten jest promocją homoseksualizmu i pretekstem do propagowania dewiacji. „Takiego «skandalu edukacyjnego» od dawna w Radomiu, nie mieliśmy!” – stwierdził Adamiec w wystosowanym proteście. Wyraził w nim nadzieję, że „podobnie jak w innych miastach, Prezydent Miasta Radomia nie dopuści do realizacji tego skandalicznego pseudo «projektu edukacyjnego», a wobec osób odpowiedzialnych za jego przygotowanie i realizację w radomskiej Resursie oraz osób odpowiedzialnych za nadzór nad radomską kulturą, wyciągnie stanowcze konsekwencje”.

Zdanie Sławomira Adamca podzielił wiceprezydent Radomia Ryszard Fałek, odpowiedzialny za kulturę i edukację w mieście. Powiedział on w rozmowie z PAP, że jest "przeciwny udostępnianiu scen, sal należących do miasta dla osób o takich zachowaniach, jak homoseksualizm". Fałek zażądał od szefowej Resursy Obywatelskiej wyjaśnienia, jaki związek ma ten projekt z odbywającymi się w tym czasie Spotkaniami z Kulturą Żydowską. Po rozmowie z przełożonym, Metzger poprosiła organizatorów o wycofanie homoseksualisty z udziału w "Żywej Bibliotece" w Radomiu.

Odważna i bezkompromisowa postawa Sławomira Adamca, wobec prób promowania homoseksualizmu wśród młodzieży, spotkała się z żywą reakcją obrońców rodziny. Do radomskiego radnego napływają emaile z wyrazami wsparcia i solidarności w związku z niewybrednymi atakami lewicowych mediów.

Inicjatorzy akcji wsparcia dla radnego Adamca przypominają, że projekt tzw. "Żywej Biblioteki", z powodu swojej niejasnej formuły i celów, od samego początku budzi w wielu środowiskach poważne zastrzeżenia i kontrowersje. Dzieje się tak, ponieważ radykalne organizacje homoseksualne wykorzystują projekt tzw. „Żywej Biblioteki” do promowania dewiacyjnych zachowań, poprzez możliwość rozmowy z otwartym pederastą, której celem jest przekonanie rozmówcy (przeważnie młodego), że zachowania homoseksualne są czymś normalnym.

Jedną z takich organizacji jest stowarzyszenie „Lambda”, twórca polskiej edycji „Żywej Biblioteki” (http://www.zywabiblioteka.org.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=25&Itemid=27). Organizacja ta słynie ze swoich agresywnych kampanii. Mieszkańcy Krakowa do dziś mają w pamięci wydarzenia z 29 listopada 2005 r. w Krakowskim Magistracie , kiedy to prohomoseksualni aktywiści z tej organizacji rozpowszechnili homoseksualną pornografię wśród dzieci z krakowskich szkół. Ulotki dotyczące stosunków homoseksualnych (z pornograficznymi zdjęciami) pojawiły się na warsztatach dla młodzieży zorganizowanych w Urzędzie Miasta Krakowa w ramach kampanii "Zjednoczeni przeciw AIDS". Ulotki były dostępne dla każdego, w tym dla gimnazjalistów! Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski nakazał natychmiastowe przerwanie skandalicznych zajęć.

Przypominają także, że po licznych protestach oburzonych mieszkańców z projektu „Żywej Biblioteki” wycofał się Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, a Prezydent Miasta Opola zakazał organizowania tej imprezy na terenie placówek miejskich. Natomiast w Bibliotece Miejskiej w Krakowie, na kategoryczne żądanie władz placówki, „Żywa Biblioteka” odbyła się bez udziału przedstawiciela tzw. mniejszości seksualnej.

„Dobrze się zatem stało, że oprotestował Pan decyzję zezwalającą na tego typu imprezy w placówce należącej do samorządu miejskiego. W związku z tym proszę przyjąć wyrazy uznania i solidarności za odważną i bezkompromisową postawę wobec prób promowania homoseksualizmu wśród młodzieży oraz medialnych ataków na Pana osobę” – czytamy w piśmie adresowanym do Sławomira Adamca.

Źródło: rp.pl, PiotrSkarga.pl

Poniżej list poparcia dla działań Sławomira Adamca wobec prób promocji homoseksualizmu w Radomiu i jego protest w tej sprawie.

1. SKOPIUJ, PODPISZ I WYŚLIJ PONIŻSZY TEKST NA E-MAIL:

Pan Sławomir Adamiec, Radny Miasta Radomia
slawomir.adamiec@interia.eu, sekretarz.tnsp@gmail.com

 
2.         WYSLIJ DO WIADOMOŚCI:

Pan Andrzej Kosztowniak, Prezydent Miasta Radomia
prezydent@umradom.pl

 

Pan Ryszard Fałek, Wiceprezydent Miasta Radomia
r.falek@umradom.pl

 

Kuria Diecezji Radomskiej
kuria@radom.opoka.org.pl

 

Radio PLUS Radom
radio@radioplus.com.pl


„Gość Niedzielny”
radom@goscniedzielny.pl

 

Telewizja Dami
Redakcja Programu Lokalnego
redakcja@dami.com.pl

 

ECHO DNIA
radom@echodnia.eu

 

3. PRZEŚLIJ PILNIE DALEJ

 
 

Szanowny Pan
Sławomir Adamiec
Radny Miasta Radomia

Szanowny Panie,

Od kilku dni media donoszą o rzekomo „skandalicznym oświadczeniu”, jakie wydał Pan w sprawie realizacji w radomskiej Resursie przedsięwzięcia pod niewinnie brzmiącą nazwą „Żywa Biblioteka”.

Projekt tzw. "Żywej Biblioteki", z powodu swojej niejasnej formuły i celów, od samego początku budzi w wielu środowiskach poważne zastrzeżenia i kontrowersje. Dzieje się tak, ponieważ radykalne organizacje homoseksualne wykorzystują projekt tzw. „Żywej Biblioteki” do promowania dewiacyjnych zachowań, poprzez możliwość rozmowy z otwartym pederastą, której celem jest przekonanie rozmówcy (przeważnie młodego), że zachowania homoseksualne są czymś normalnym. Jedną z takich organizacji jest stowarzyszenie „Lambda”, twórca polskiej edycji „Żywej Biblioteki” (http://www.zywabiblioteka.org.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=25&Itemid=27). Organizacja ta słynie ze swoich agresywnych kampanii. Mieszkańcy Krakowa jeszcze do dziś mają w pamięci wydarzenia z 29 listopada 2005 r. w Krakowskim Magistracie , kiedy to prohomoseksualni aktywiści z tej organizacji rozpowszechnili homoseksualną pornografię wśród dzieci z krakowskich szkół. Ulotki dotyczące stosunków homoseksualnych (z pornograficznymi zdjęciami) pojawiły się na warsztatach dla młodzieży zorganizowanych w Urzędzie Miasta Krakowa w ramach kampanii "Zjednoczeni przeciw AIDS". Ulotki były dostępne dla każdego, w tym dla gimnazjalistów! Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski nakazał natychmiastowe przerwanie skandalicznych zajęć.

Warto przypomnieć, że po licznych protestach oburzonych mieszkańców z projektu „Żywej Biblioteki” wycofał się Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, a Prezydent Miasta Opola zakazał organizowania tej imprezy na terenie placówek miejskich. Natomiast w Bibliotece Miejskiej w Krakowie, na kategoryczne żądanie władz placówki, „Żywa Biblioteka” odbyła się bez udziału przedstawiciela tzw. mniejszości seksualnej.

Dobrze się zatem stało, że oprotestował Pan decyzję zezwalającą na tego typu imprezy w placówce należącej do samorządu miejskiego.

W związku z tym proszę przyjąć wyrazy uznania i solidarności za odważną i bezkompromisową postawę wobec prób promowania homoseksualizmu wśród młodzieży oraz medialnych ataków na Pana osobę.

Z poważaniem
Imię i nazwisko

***

SŁAWOMIR ADAMIEC. PROTEST PRZECIWKO PROMOCJI HOMOSEKSUALIZMU W RADOMIU!

W związku z przygotowaniem w radomskiej Resursie tzw. „Żywej biblioteki” – 15.04.2011r., stanowczo protestuję wobec promocji w Naszym mieście homoseksualizmu.

Z oficjalnej informacji zawartej na stronie www.resursa.radom.pl czytamy: „Żywa Biblioteka to projekt, w czasie którego udostępnia się lokalnej społeczności «żywy» księgozbiór – osoby ze środowisk spotykających się z dyskryminacją. Wydarzenie jest zorganizowane w konwencji biblioteki – są «książki» (czyli przedstawiciele grup dyskryminowanych), są czytelnicy (czyli goście odwiedzający bibliotekę), są także bibliotekarze – gospodarze, czuwający nad przebiegiem wydarzenia i «wypożyczaniem». Książki wypożyczamy, żeby zdobyć nową wiedzę lub oderwać myśli od codziennych problemów. Tak jest także tutaj, w Żywej Bibliotece. Różnica jest tylko jedna – książkami są ludzie, a treścią – ich codzienne życie. Każdy zainteresowany może te historie «przeczytać», a następnie o nich podyskutować i zweryfikować swoje wyobrażenia oraz postawy. Na gości Biblioteki w Resursie będą czekać m.in. ateista, gej, Żyd, ksiądz protestancki, ksiądz prawosławny, ksiądz katolicki, zmagający się z nałogiem alkoholik, matka dziecka niepełnosprawnego”.

Jak widać, wśród tzw. „żywych książek” mają się znaleźć na „jednej półce”, m.in. homoseksualiści, ksiądz katolicki i matka dziecka niepełnosprawnego. Takiego „skandalu edukacyjnego” od dawna w Radomiu, nie mieliśmy!

„Żywą bibliotekę” wspierają m.in. środowiska homoseksualne, które w innych miastach zasłynęły już agresywną kampanią promocyjną homoseksualizmu, min. w Krakowie, gdzie jeszcze do dziś mają w pamięci wydarzenia z 29 listopada 2005 r., kiedy to aktywiści jednej z tych organizacji, rozprowadzali wśród uczniów szkół materiały promujące perwersyjne zachowania homoseksualne.

„Żywa biblioteka” to po prostu kolejny pretekst do propagowania dewiacji.

W związku z powyższym, oczekuję, że podobnie jak w innych miastach, Prezydent Miasta Radomia nie dopuści do realizacji tego skandalicznego pseudo „projektu edukacyjnego”, a wobec osób odpowiedzialnych za jego przygotowanie i realizację w radomskiej Resursie oraz osób odpowiedzialnych za nadzór nad radomską kulturą, wyciągnie stanowcze konsekwencje.

Sławomir ADAMIEC
Radny Rady Miejskiej w RADOMIU
 
dołącz
 
 
Nie trzeba umieszczać symboli innych religii w przestrzeni publicznej
Dlaczego? Inni mówią, że w imię tolerancji i poszanowania pozostałych religii powinniśmy zabiegać, aby i one miały takie samo prawo do prezentowania swojej symboliki religijnej...
 
Jerzy Skoczylas
- polski satyryk, członek kabaretu Elita:
Nie wstydź się Jezusa i nie bądź obojętny, gdy Jezus jest atakowany i obrażany.
 
 
 
Copyright © Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej               WWW.PIOTRSKARGA.PL