wydarzenia
Bp Mering sprzeciwia się zaangażowaniu TVP w promowanie satanizmu
2011-09-05
Z odezwą będącą sprzeciwem wobec zaangażowania telewizji publicznej w promowanie satanizmu zwrócił się do wiernych bp Wiesław Mering. 3 września odbyła się pielgrzymka kapłanów i wiernych z rejonu konińskiego do katedry włocławskiej z racji 600-lecia jej istnienia. Przemawiając do wiernych zebranych w katedrze włocławskiej bp Mering, podzielił się swoim niepokojem i bólem, związanym z aktualnymi wydarzeniami w kraju.

Hierarcha zaprotestował przeciwko zaproszeniu do jednego z programów TVP2 Adama Darskiego "Nergala", który nie kryje swoich związków z satanizmem i który publicznie na koncercie podarł Biblię, za co został oskarżony o obrazę uczuć religijnych, ale uniewinniony przez sąd. Komentując wyrok muzyk uznał to za kolejne zwycięstwo szatana.

Biskup włocławski zaprotestował przeciwko zaangażowaniu telewizji publicznej w promowanie satanizmu. Podkreślił, że TVP utrzymywana jest z pieniędzy podatników, powinna respektować to, co nazywa się wartościami uniwersalnymi, a więc: prawdę, dobro, sprawiedliwość. Powinna służyć wszechstronnemu rozwojowi człowieka, budowaniu społecznego pokoju, obiektywizmowi i ładowi moralnemu. - Udział „Nergala” (Adama Darskiego) – nie kryjącego swojego zaangażowania w satanizm i pogardy dla chrześcijaństwa – stoi w sprzeczności z tymi zapisami uchwały Zarządu TVP z roku 1994 pt. „Misja Telewizji Publicznej jako nadawcy publicznego”, które odwołują się do wartości chrześcijańskich i narodowych – przypominał biskup.

Bp Mering zaapelował o odwagę w obronie Bożych Praw. – Błagam i żarliwie zachęcam młodzież i dorosłych do ujawniania swojej niezgody na obecność Nergala w publicznej TVP poprzez protesty kierowane do Dyrekcji drugiego programu TVP; składania podpisów na stronie internetowej Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy: www.ksd.media.pl; modlitwy, zwłaszcza do św. Michała Archanioła, by w Polsce Imię Boga nie było publicznie obrażane; zachęcając, by tą modlitwą objąć także wspomnianego bluźniercę; aktywnego włączenia się duchownych w akty protestu, pokierowanie nimi; jesteśmy pełnoprawnymi obywatelami naszego kraju i wolno nam ujawniać swoje poglądy; uświadamiania wiernym, że mamy bardzo realne sposoby wpływu na to, co pojawia się na ekranach – choćby przez obywatelski protest niepłacenia za abonament, jeżeli prośby i apele pozostaną bez echa – mówił bp Mering.

Polecając „nagłośnienie tej sprawy w całej diecezji: z kulturą, ale równocześnie bardzo zdecydowanie” biskup włocławski wydał odezwę do kapłanów i wiernych świeckich w powyższej sprawie. – Bylebyście tylko trwali w wierze – hierarcha wołał do pielgrzymów słowami św. Pawła Apostoła i w pełnych bólu słowach mówił o bezsilności podobnej do tej, gdy dwa tysiące lat temu znieważano Pana Jezusa i z nienawiści Go ukrzyżowano. – Jako chrześcijanie nie możemy milczeć, zgadzać się na bluźnierstwa! Moc w słabości się doskonali! – zakończył.

Homilię wygłosił ks. kan. Zbigniew Wróbel z parafii Brudzew Kolski. Mówił o prawie stanowionym i prawie Bożym. – Wierność literze prawa oddzielona od miłości i skierowana przeciwko godności ludzkiej osoby jest wypaczeniem prawa, wręcz obraca się przeciwko samemu człowiekowi – podkreślał. – Nad stanowionym prawem ludzkim jest jeszcze prawo Boże, które obowiązuje w sercu – mówił ks. Wróbel. – Co to za prawo, które pozwala zabijać nienarodzoną osobę ludzką? Co to za prawo, które dla uradowania rodziców jednym narodzonym życiem ludzkim, godzi się na zabicie wielu innych istnień w ramach procedury in vitro? Co to za prawo, które w imię rzekomej litości zgadza się na zabicie starszej osoby? Co to za prawo, które pozwala na tworzenie „małżeństwa” przez osoby tej samej płci? Co to za prawo, które parom homoseksualnym pozwala na zakładanie rodzinnych domów dziecka, chyba po to, żeby deprawować, bo przecież nie po to, żeby wychowywać? Co to za prawo, które uniewinnia obrażającego uczucia religijne, drącego na koncercie Biblię artystę?

Zwracając uwagę na zachodzące w świecie i dotykające naszą polską rzeczywistość procesy globalizacyjne kaznodzieja zauważył, że wrogiem globalizacji staje się Bóg, Kościół, rodzina, naród i ziemia. Walka z Bogiem i promowanie postaw niewiary, zwalczanie Kościoła, godzenie w rodzinę i rozbijanie jej tkanki, wyśmiewanie się i lekceważenie wartości narodowych, a także wyprzedaż polskiej ziemi, to zdaniem kaznodziei destrukcyjne oblicze globalizacji, której postać obraca się przeciwko samemu człowiekowi.

Źródło: KAI

Poniżej publikujemy za „Naszym Dziennikiem” pełny tekst odezwy biskupa Wiesława Meringa:

Włocławek, 3 września 2011 r.

Odezwa do Braci Prezbiterów i Wiernych Świeckich diecezji włocławskiej w sprawie sprzeciwu wobec promocji satanizmu w Telewizji Polskiej

Siostry i Bracia,

Oniemiałem ze zdumienia: publiczna telewizja, utrzymywana z pieniędzy podatników, mająca respektować to, co się nazywa wartościami uniwersalnymi, a więc: prawdę, dobro, sprawiedliwość; która powinna służyć wszechstronnemu rozwojowi człowieka, budowaniu społecznego pokoju, obiektywizmowi i ładowi moralnemu - planuje udział "Nergala" (Adama Darskiego) - niekryjącego swojego zaangażowania w satanizm i pogardy dla chrześcijaństwa - w programie "The Voice of Poland" od jesieni 2011 roku w Programie Drugim Telewizji Polskiej!

Bluźnierca, satanista, miłośnik wcielonego zła dostanie do dyspozycji ekran publicznej telewizji, by łatwiej mógł głosić swoje trucicielskie nauki.

"Non possumus!" – powiedzieli kiedyś Polscy Biskupi Cezarowi moszczącemu sobie gniazdo na ołtarzu. Nie wolno udawać, że nic się nie stało, nawet jeśli okrzyczą nas wstecznikami, nietolerancyjnymi katolikami czy jakimiś tam "beretami"! Nie! Jako obywatele mamy prawo ujawniać i głosić swoje zdanie.

Moich Diecezjan proszę o odwagę w obronie Bożych Praw; błagam i żarliwie zachęcam Młodzież i Dorosłych do:

– ujawniania swojej niezgody na obecność "Nergala" w publicznej TVP poprzez protesty kierowane do Dyrekcji Programu Drugiego TVP;

– składania podpisów na stronie internetowej Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy: www.ksd.media.pl;

– modlitwy, zwłaszcza do św. Michała Archanioła, by w Polsce Imię Boga nie było publicznie obrażane; tą modlitwą obejmijmy także wspomnianego bluźniercę, "który nie wie, co czyni";

– aktywnego włączenia się duchownych w akty protestu, pokierowanie nimi; jesteśmy pełnoprawnymi obywatelami naszego kraju i wolno nam ujawniać swoje poglądy;

– nagłośnienia tej sprawy w całej diecezji: z kulturą, ale równocześnie bardzo zdecydowanie;

– wykorzystania wszelkich publikatorów do akcji protestacyjnych, ambony, pism parafialnych, sal katechetycznych, lokalnych rozgłośni radiowych i telewizyjnych;

– uświadamiania wiernym, że mamy bardzo realne sposoby wpływu na to, co pojawia się na ekranach - choćby przez obywatelski protest niepłacenia za abonament, jeżeli prośby i apele pozostaną bez echa.

Nie możemy milczeć, kiedy w drastyczny sposób narusza się przywiązanie wiernych do chrześcijaństwa. Niedawno "Nergal" został "rozgrzeszony" przez Sąd w Gdyni za publiczne poniżenie Pisma Świętego i słowa: "...żryjcie to gówno...!", a Kościół nazwał "zbrodniczą sektą".

Nie możemy milczeć ani ze strachu, ani z woli przypodobania się osobistym wrogom Pana Boga, ani z motywów politycznej poprawności czy obojętności! Nie obawiajmy się: "na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat" - mówi nam Chrystus! (J 16, 33).

Wszystkim zatroskanym o Bożą sprawę najserdeczniej błogosławię.

+Wiesław Mering
BISKUP WŁOCŁAWSKI

PiotrSkarga.pl
 
dołącz
 
 
Akcja
Chcemy obudzić sumienia Polaków. Młodych
i dojrzałych. Stań do walki z samym sobą!
Ze wstydem i obojętnością. Opowiedz się za Jezusem i nakłoń innych do wyznania wiary.
     Daj świadectwo:
zamów brelok 
i noś go w widocznym miejscu.
      Wymagasz od siebie więcej?
Spełniaj duchowe uczynki miłosierdzia!
 
Niektórzy traktują krzyż instrumentalnie i wykorzystują do celów politycznych
Dlaczego nie zostawimy krzyża w bezpiecznym miejscu, tzn. w kościele lub domu prywatnym?
- Nadużycia nie uchylają prawa do używania czegoś.
 
 
 
Copyright © Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej               WWW.PIOTRSKARGA.PL