wydarzenia
Parlament Europejski: kolejna rezolucja w obronie chrześcijan?
2012-02-13

W Parlamencie Europejskim przygotowywane są rezolucja i konferencja o prześladowaniach chrześcijan poza Europą. Poinformował o tym Jan Olbrycht, europoseł, wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej.

Rok temu europosłowie przyjęli już rezolucję w sprawie sytuacji chrześcijan w kontekście wolności wyznania. Jednoznacznie potępili w niej wszelkie akty dyskryminacji i prześladowania chrześcijan na świecie. – Zmiany na politycznej scenie po „arabskiej wiośnie” spowodowały, że potrzebna jest ponowna debata na ten temat – powiedział Olbrycht.

Zdaniem polskiego europarlamentarzysty, konferencja ta ma pokazać co dziś dzieje się w tym temacie na świecie. Ma się odbyć również krótka debata o tym, co można zrobić, jakie działania podjąć, żeby tę sytuację zmienić. Olbrycht przypomniał również, że UE prowadzi stosunki dyplomatyczne z tymi państwami, w których trwają prześladowania. – Chodzi więc o to, żeby UE utrzymując stosunki dyplomatyczne zwracała uwagę na to, żeby środowiska chrześcijańskie były traktowane w sposób godny, podobny jak środowiska islamskie są traktowane w Europie – zaznaczył wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej.

Temat jest ważny i coraz ważniejszy. Okazuje się, że tam gdzie następują pozytywne procesy demokratyzacji, np. w Afryce Północnej, to w tych samych miejscach ochrona mniejszości religijnych, w tym przypadku chrześcijan jest coraz mniejsza. To są działania bardzo negatywne i sprowadzają się do tego, żeby wypchnąć chrześcijan z tych krajów, a przecież ich obecność w tych krajach tak naprawdę buduje tożsamość tych państw – wyjaśnił europoseł.

W ponad 70. krajach na świecie dochodzi obecnie do prześladowań wyznawców Chrystusa. Oznacza to, że w co trzecim kraju na naszym globie łamie się podstawowe prawo człowieka do wolności religijnej. Jak wynika z najnowszych badań agencji informacyjnej Idea oraz Dzieło Pomocy Prześladowanym Chrześcijanom „Open Doors”, na całym świecie prześladowanych jest ponad 100 milionów wyznawców tej religii.

Źródło: PiotrSkarga.pl, wiara.pl

 
Krzyż jest niezmiernie ważny dla chrześcijan
Dlaczego? Inni mówią, że to tylko symbol, od którego ważniejsze jest wypełnianie Bożych przykazań.
- Używając krzyża, przyznajemy się do wiary w Chrystusa i do przynależności do Jego Kościoła.
 
Akcja

Żyjemy w świecie, w którym Boga odstawia się na dalszy plan. Samozwańcze „autorytety”, wykorzystując potęgę mediów, stawiają się ponad Prawdą, wyszydzając Dobro, poniżając Miłość, atakując Kościół Katolicki.

Brakuje odwagi
Nawet św. Piotr zaparł się Jezusa. Zrobił to ze strachu. Ale chwilę potem zrozumiał swój błąd i gorzko zapłakał… Dzisiaj również młodzi ludzie boją się przyznać do tego, co głęboko skrywają w swoich sercach – wiary w Boga.
Dodajmy im odwagi!

 

 
 
 
Copyright © Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej               WWW.PIOTRSKARGA.PL